Örsås-Revesjö Röda Korskrets

Örsås Revesjö Röda Korskrets har en egen sida på Facebook

Styrelsen i Örsås-Revesjö Röda Korskrets ser ut så här:

Eva Hildebrand, ordförande, Gunn Petersson, sekreterare, Mariana Skoglund, vice sekreterare, Lisbeth Torstensson, kassör och övriga ledamöter Birgit Josefsson, Ingalill Mårtensson, Maj Odqvist och Gunni Pettersson.