Örsås-Revesjö Röda Korskrets

Styrelsen i Örsås-Revesjö Röda Korskrets ser ut så här:

Eva Hildebrand, ordförande, Gunn Petersson, sekreterare, Mariana Skoglund, vice sekreterare, Lisbeth Torstensson, kassör och övriga ledamöter Birgit Josefsson, Ingalill Mårtensson, Maj Odqvist och Gunni Pettersson.

Örsås-Revesjö Röda Korskrets har haft Årsmöte. Då antogs följande appell.

11 000 kronor till katastrofhjälp till utsatta och behövande i världen.
Sy- och stickcafé en gång i veckan för asylsökande i Holsljunga.
Stickade tröjor och sydda plagg till babypaket, som skickas till katastrofomrA?den.
Två tombolor.
Påskblommor till kommunens äldreboenden.

Så kan förra årets verksamhet i Örsås-Revesjö Röda Korskrets summeras.

Men vi vill kunna göra mera och skänka mera pengar. Då behöver vi bli flera medlemmar.
Idag har kretsen 54 medlemmar i Örsås, Revesjö, Holsljunga, Överlida och MjöbAäck. Dessa fem orter ingår numera i kretsen.

Tillsammans kan vi hjälpa till att skapa stor skillnad för utsatta människor i Sverige och i världen. Även vår lilla krets kan göra en viktig insats.
Bara genom att bli medlem kan du göra nytta. Hälften av medlemsavgiften på 250 kronor går tillbaka till den lokala kretsen och det lokala arbetet.

Röda Korset startades för 150 år sedan och kretsen i Örsås har funnits sedan 1932.
I hela världen finns 17 miljoner frivilliga på plats där människor behöver stöd och hjälp. I Sverige har Röda Korset 120 000 medlemmar. Årets mål för organisationen är att samla in 55 miljoner kronor i hela landet.

Vår krets vill kunna bidra med så mycket som möjligt. Men utan er finns inget vi. Röda Korset behöver sina medlemmar.

Du vill väl bli medlem?
Du kan gå in via hemsidan www.redcross.se eller betala vi bankgiro 900 -8095. Kom ihåg att skriva ditt namn eller personnummer och att du vill tillhöra Örsås-Revesjö Röda Korskrets.