Ordförande har ordet

Byalaget, vad är det?

Vi är en ideell förening som ska verka som en remissinstans gentemot kommunen för att förbättra för oss här på landsbygden.

Alla som bor i Örsås är med automatik medlemmar i byalaget och vi tar inte ut någon medlemsavgift.

Vårt mål är att försöka öka gemenskapen i bygden och vara en central punkt i vårt område genom att försöka hitta gemensamma aktiviteter där alla kan känna sig välkomna.

Vi har också en hel del måsten gentemot kommunen för att uppfylla kraven för att kunna få vissa bidrag. Tex. måste vi ge ut minst 4 Örsåsblad per år, vilket är en liten tidning som vi gör själva och delar ut i alla postlådor för att alla Örsåsbor ska ges möjlighet att ta del av samma information om vad som är på gång.

Ordförande Anders Pettersson 0739-791746