Örsåsbladet

Örsåsbladet ges ut av Byalaget 6 gånger per år och informerar om kommande händelser och sammanfattar genomförda aktiviteter. Bladet delas ut jämna månader med manusstopp den 20:e i föregående udda månad. Här finner ni sista utgåvan av Örsåsbladet och tidigare versioner.

Har ni frågor om Örsåsbladet kontakta Anders Pettersson tel.0739-791746

Senaste utgåvan  Örsåsbladet sommar 2024

Tidigare utgåvor

Örsåsbladet April 2024

  Örsåsbladet Februari 2024

Örsåsbladet Jul-vinter 2023

Örsåsbladet hösten 2023

Örsåsbladet Augusti 2023

Örsåsbladet sommar 2023

Örsåsbladet april 2023

Örsåsbladet Februari 2023

 Örsåsbladet Jul-vinter 2022

Örsåsbladet hösten 2022

Örsåsbladet Augusti 2022

Örsåsbladet sommar 2022

Örsåsbladet April 2022

Örsåsbladet Februari 2022

Örsåsbladet Jul-vinter 2021

Örsåsbladet Oktober 2021

Örsåsbladet Augusti 2021

Örsåsbladet sommar 2021

Örsåsbladet April 2021

Örsåsbladet Februari 2021

  Örsåsbladet Jul-vinter 2020

Örsåsbladet Oktober 2020

Örsåsbladet Augusti 2020

Örsåsbladet Juni 2020

Örsåsbladet April 2020

Örsåsbladet Februari 2020

Örsåsbladet Jul-vinter 2019-20

Örsåsbladet hösten 2019

Örsåsbladet Augusti 2019

Örsåsbladet sommar 2019

Örsåsbladet April 2019

Örsåsbladet Februari 2019

Örsåsbladet Jul-vinter 2018-19

 Örsåsbladet hösten 2018

Örsåsbladet Augusti 2018

Örsåsbladet sommar 2018

Örsåsbladet April 2018

 Örsåsbladet Februari 2018 

Örsåsbladet Jul vintern 2017-18

Örsåsbladet hösten 2017

Örsåsbladet Augusti 2017

Örsåsbladet sommar 2017

Örsåsbladet April 2017

Örsåsbladet vår 2017

orsasbladet-jul-vintern-2016-17

Örsasbladet-hösten-2016

Örsåsbladet sommar 2016

Örsåsbladet vår 2016

Örsåsbladet vintern 2015-16

Örsåsbladet hösten 2015

Örsåsbladet sommar 2015

Örsåsbladet Vår 2015

Örsåsbladet Jul-vinter 2014-15

Örsåsbladet Hösten 2014

Örsåsbladet Sommar 2014

Örsåsbladet Vår 2014