Naturen runt Örsås

Örsås är kommunens tredje största socken, centralt placerad i området ligger byn med Örsås bygdegård, Hembygdsgården och kyrka.

Genom Örsås flyter åarna Ätran och Assman in från var sitt håll. Assman kommer från Tranemo i nordöst och Ätran från Svenljunga i Nordväst och de möts mitt i Örsås i det s k ”åmotet”. I vattnen lever för utom våra vanliga fiskarter även en del öring.

Ovanför ätradalen tar skogsmarken vid och bryts av med en del större mossområden. Bilden nedan är tagen från den högt belägna Smedagårdsås i västlig riktning mot Kyrkan.

Utskick frA?n smedsA?sen