Enhangens Fiskevårdsförening

 

Enhangens FVO täcker in elva sjöar i Örsås östra del. De elva är – i ungefärlig storleksordning – Enhangen, Skattagårdssjö, Övre Stångsjön, Yttre Stångsjön, Ugglebosjön, Lilla Abborrasjö, Stora Kolsjön, Djupasjön, Stora och Lilla Agnsjön och Gölen. De vanligaste fiskarterna är abborre och gädda och det är bara tillåtet att fiska med handredskap.

Fiskekortsavgifterna är 50 kronor för dagskort, 150 kronor för veckokort, 250 kronor för årskort och 300 kronor för årskort familj. Fiskekort kan köpas hos Turistbyrån i Svenljunga. Eller via Swish, nummer 1234 48 77 57. Fiskekort kan också köpas hos tre markägare, Jan-Åke Hansson, Sjöbo 070-610 84 54, Magnus Josefsson, Ugglebo 0325-480 12, eller Inger Pettersson, Enesbo 0325-48 000.

Enhangens fiskevårdsområdesförenings styrelse består av Lars Sjöblom, ordförande, Håkan Larsson, kassör, Magnus Josefsson, sekreterare och de övriga ledamöterna Mattias Thorsson, Lars Gunnar Larsson, Sten Thorsson och Jan-Åke Hansson.

Här finns en pdf,fil för nedladdning/utskrift Enhangens F.V.O

.