Strömsforsgruppen

Strömsforsgruppen bildades ur en arbetsgrupp i Örsåsbyalag.

Det är en allmännyttig ideell förening vars syfte är att verka för att främja historia och kultur i Strömsfors, bevara Strömsfors historiska miljöer och bidra till samhällets utveckling.

Här är strömsforsgruppens egna hemsida.