Holmaberg

Berg med speciell berggrund

Sydost om Örsås kyrkby, utmed vägen från Assmabro mot Björlida-Drägved-Håcksvik ligger Holmaberget

Holmaberget är en liten bergknalle som skiljer sig från den omgivande gnejs-berggrunden. Berget utgörs här av hyperit. Växtligheten är därför mycket artrikare på Holmaberget än i det omgivande landskapet. I sluttningen mot väster växer lind, ek och hassel. På krönet växer mängder med liljekonvalj. I den östliga branten växer alm och lönn. Här finns också kransrams, getrams, trolldruva och desmeknopp.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Holmaberg men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ta bort eller på något sätt skada träd, buskar och växter inom området,
  • tälta,
  • elda,
  • skräpa ned.

Fakta

Bildat: 1964

Areal: ca 0,5 hektar

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun: Svenljunga