Arbetsdag vid Örsåssjöns badplats

Datum och Tid
2015-05-09 09:00


Dagen är preliminär då vi delvis är beroende av vädret. Blir det ändringar meddelar vi det här.

Vi planerar att bland annat arbeta med att röja sly, jämna till gräsmattan och utöka parkeringen.
För mer information eller frågor ring Anders 0739-791746

Varmt välkomna byalaget