O.B.S Årsmöte Örsås Hembygdsförening INSTÄLLT

Datum och Tid
2020-03-31 18:00


O.B.S

Örsås Hembygdsförenings årsmöte den 31 mars ställs in på grund av coronaläget.