Bokcafé

Datum och Tid
2022-09-27 - 2022-10-25 17:00


Välkommen att fika, prata och kolla/hämta/lämna böcker!

Vi ses nere i Källaren

Fika till självkostnadspris

Cafét återkommer  22/11