Bokcafé

Datum och Tid
2022-11-22 17:00


Välkommen att fika, prata och kolla/hämta/lämna böcker!

Vi ses nere i Källaren

Fika till självkostnadspris