Bokcafé

Datum och Tid
2022-05-10 17:00


Välkommen att fika, prata och kolla/hämta/lämna böcker!

Vi ses nere i Källaren

Fika till självkostnadspris

Cafét återkommer 7/6, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11