Byalagets årsmöte

Datum och Tid
2024-03-12 18:00


12 Mars kl. 18.00 har Örsås byalag årsmöte i Örsåsgården

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Cramers kommer och informerar om vårplantering,
grönsaker, beskäring mm.
Vi bjuder på mat och kaffe
Byalaget har ingen medlemsavgift så alla Örsåsbor är
medlemmar!
Varmt välkomna!

Styrelsen