Träffpunkt Axelfors

Datum och Tid
2021-11-30 18:00


Träffpunkt är en möjlighet till dialog mellan Svenljunga kommun, dig som kommuninvånare och lokala företagare. Vi vill helt enkelt höra vad som är bra och vad vi tillsammans kan göra bättre med utgångspunkt där du bor.

Nu kommer Träffpunkt till området Axelfors vilket innebär Axelfors gamla kommun, socknarna Örsås, Ullasjö, Revesjö och Redslared. Redan nu kan du besvara enkäten och anmäla dig till dialogmötet som är tisdagen den 30 november klockan  18.00 Örsås bygdegård

Genom att svara på enkäten och anmäla dig till det första dialogmötet har du möjlighet att påverka och belysa de utmaningar och möjligheter som finns på din ort. Enkäten finns tillgänglig fram till 7/11.
Anmälan senast 15/11

www.svenljunga.se/traffpunkt