Träffpunkt Axelfors

Datum och Tid
2022-01-17 18:00


Politikermöte
Det går nu bra att anmäla sig till
mötet på kommunens hemsida. Ni
kan även skicka mejl om ni har fler
frågor ni vill ska tas upp med politikerna, står om det på samma sida
som anmälan.