Örsåsbladet

Örsåsbladet ges ut av Byalaget 4 gånger per år och informerar om kommande händelser och sammanfattar genomförda aktiviteter. Här finner ni sista utgåvan av Örsåsbladet och tidigare versioner. Manusstopp för kommande blad finner ni i senaste utgåvan.

Har ni frågor om Örsåsbladet kontakta Anders Pettersson tel.0739-791746

Senaste utgåvan Örsåsbladet Februari 2018

Tidigare utgåvor

Örsåsbladet Jul vintern 2017-18

Örsåsbladet hösten 2017

Örsåsbladet Augusti 2017

 Örsåsbladet sommar 2017

Örsåsbladet April 2017

Örsåsbladet vår 2017

orsasbladet-jul-vintern-2016-17

Örsasbladet-hösten-2016

Örsåsbladet sommar 2016

Örsåsbladet vår 2016

Örsåsbladet vintern 2015-16

Örsåsbladet hösten 2015

 Örsåsbladet sommar 2015

Örsåsbladet Vår 2015

Örsåsbladet  Jul-vinter 2014-15

Örsåsbladet Hösten 2014

Örsåsbladet Sommar 2014

Örsåsbladet Vår 2014