Mordbron

Enligt sägnen är att bröderna Måns och Broder Eriksson möttes på denna bro julnatten 1598 och slog ihjäl varandra.mordbro

Bröderna sprang ur sina slädar och drabbade samman med dragna svärd och gav varandra banasår.

Bron där dramat utspelades har sedan dess kallats mordbron och ligger vid nuvarande landsväg mellan Risa och Röstorp. Bakgrunden var den sköna Magnhild som bodde på en herrgård i närheten. Måns hade friat till Magnhild och fått ett ja, en tid därefter kom Broder och begärde hennes hand. Magnhild var obeveklig och yppade till slut, att hon var trolovad med Måns. Under sin hemritt svor herr Broder en ed, att trots allt vinna jungfruns hjärta. Sant eller inte det får vi aldrig veta, men en spännande sägen är det i alla fall. ( Måns gravhäll finns i Örsås kyrka) Mer om detta finns att läsa i Boken om Örsås