Örsås Älgskötselområde

Älgen i Örsås

Inom Örsås skötselområde bedöms det finnas ca 200 – 300 älgar under sommaren. Ger man sig ut på en biltur mot kvällningen och åker förbi åkrar eller föryngringsskog är chansen stor att man passerar en älg – men det gäller att man är observant då älgen smälter väl in i sin omgivning.

Frågor om förvaltningen av Örsås älgstam kan ställas till Martin Lagerqvist.