Grannsamverkan

I Örsås har byalaget organiserat en grannsamverkans organisation.

Det finns minst ett kontaktombud i varje by, listan med kontaktombud delas ut vid förändringar i samband med Örsåsbladet. Om ni vill ha en aktuell lista kontakta någon i byalaget.