Att bli medlem

Medlemskap erhålles genom inbetalning till föreningens bankgiro 949-5524 (ange namn och mobilnr)

Med angivande av namn, telefonnr och mailadress.

Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr/pers och år.