Fiberföreningen

Föreningen bildades februari 2011

Antal kunder vid driftsättning 271st

Nätets längd 15.2mil

 

Hemsida