Föreningen

Vi arbetar målinriktat med verksamhetsplaner innehållande en mängd olika aktiviteter för att erbjuda medlemmar och bygdens folk en attraktiv bygdegård och på sA? sätt hålla landsbygden levande.

Bygdegården ska vara en naturlig samlingsplats för bygden och föreningen erbjuder ändamålsenliga lokaler för uthyrning.

A�rsA?sgA?rden MA?larlag 2012

Ett glatt men kanske lite klabbigt gäng efter en gemensam arbetsdag med att måla och pyssla om vår bygdegård.

Vår Örsåsgård är alltså ett riktigt gott skäl att komma ihop i såväl arbete som fest och vi är stolta över det vi presterar.