Om Örsås

Namnet
Namnet skrevs 1414  Ørsaas och kommer från kyrkbyn. Förleden är ör, ’grus(bank)’. Efterleden ås syftar på kyrkans läge på en höjd.

Örsås socken i Västergötland ingick i Kinds härad och är sedan 1971 en del av Svenljunga kommun.
Socknens areal är 93,87 kvadratkilometer varav 90,05 land.

Geografi
Örsås socken ligger sydost om Borås kring Ätran och Assman. Socknen har odlingsbygd i ådalarna och är i övrigt en myrrik skogsbygd.
Kyrkbyn Örsås ligger invid Örsåssjön, belägen cirka 1 km öster om länsväg 154, vilken tangerar socknens allra nordvästligaste del. Cirka 1 km öster om kyrkan ligger, vid Assman, byn Assmabro.
I sydost ligger Björlida gård samt sjöarna Enhangen (167 m ö.h.) samt Yttre Älvsjön.
I öster, på gränsen mot Tranemo socken ligger sjöarna Visen (182 m ö.h.) samt Opperhalen (182 m ö.h.). Strax väster om dessa sjöarna ligger gårdarna Ebbagärde samt Hålegärde.
I nordost utmed väg 156 ligger Strömsfors, med en gammal bruksmiljö.

Administrativ historik
Socknen har medeltida ursprung.
Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Örsås församling och för de borgerliga frågorna bildades Örsås landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Axelfors landskommun som 1971 uppgick i Svenljunga kommun. Församlingen uppgick 2006 i Svenljungabygdens församling.

Örsås socken 2 a

Örsås socken 2