Enhangens Fiskevårdsförening

Enhangens fiskevårdsförening
Sjöarna är numrerade i storleksordning

Enhangens FVO täcker in tio sjöar i Örsås östra del. De tio är – i ungefärlig storleksordning – Enhangen, Skattagårdssjö, Övre Stångsjön, Yttre Stångsjön, Ugglebosjön, Stora Aborrasjö, Stora Kolsjön, Djupasjön och Stora och Lilla Agnsjön. Fiskelyckan varierar, men naturupplevelsen finns alltid med, och kanske också en och annan älg som åskådare. De vanligaste fiskarterna är abborre och gädda.

Fiskekortsavgifterna är 50 kronor för dagskort, 150 kronor för veckokort, 250 kronor för årskort och 300 kronor för årskort familj. Fiskekort kan köpas hos Turistbyrån i Svenljunga men också på gårdar i Enesbo, Sjöbo och Ugglebo. Kontaktpersoner är Lars Sjöblom, tel 0733-25 80 28 och Magnus Josefsson 0325-480 12.
Enhangens FVO:s styrelse består av Lars Sjöblom, ordförande, Lars Gunnar Larsson, kassör, Magnus Josefsson, sekreterare och de övriga  ledamöterna Sten Torsson, Jan-Åke Hansson, Håkan  Larsson och Marie Oskarsson.