Kurs i Kronvilt-ekologi och förvaltning

Datum och Tid
2017-04-06 10:00


Vill du lära dig mer om kronvilt? Under ledning av kronviltforskare Anders Jarnemo ägnar vi en dag åt kronviltets ekologi och förvaltning. Vad betyder olika beteenden? Vilka behov har kronviltet? Hur skall avskjutningen göras och vilka jaktmetoder skall vi använda? Vad påverkar uppkomst av skador på planteringar? Kom och fördjupa dina kunskaper om detta fantastiska vilt!!!

Anmäl er här